09 maj 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: “Var inte rädd, tro bara.”

Markus 5:36

Dagens tanke:

Synagogföreståndaren sökte Jesus för sin sjuka dotter men får bud att hon är död. Där, i limbo mellan rädsla och tro, uppmuntrar Jesus hans tro. Oresonlig tro kan vara osund, men sann tro innehåller alltid ett mått av ödmjukt men trotsigt hopp.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Dagens poddar