Bibelordet

Lyft blicken mot skyn och se: Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram, han som ropar upp dem alla.

Jesaja 40:26

Dagens tanke:

Gud som en magister som förrättar upprop med stjärnorna vid skapelsens morgon – vilken festlig bild! Men vad ska den som vill beskriva stjärnhimlen ta till för metaforer? Det är lätt att förstummas inför skapelsens storhet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar