Bibelordet

Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje.

Psaltaren 119:35

Dagens tanke:

Bud brukar sällan förknippas med glädje, men faktum är ju att begränsning är en förutsättning för allt liv. Det ligger en njutning i att bemästra en maträtts, ett konstverks eller en byggnads begränsningar. Så skapar det glädje att vandra efter Guds bud!

Tidigare bibelord

Dagens poddar