Bibelordet

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund.

Matteusevangeliet 7:24

Dagens tanke:

Vårt livsrum fylls till brädden av ord, ingen annan generation har mött så många budskap en vanlig dag som vår. Därför krävs det en extra målmedveten kraftansträngning av oss för att kunna söka upp, skapa utrymme för och lyssna till vad Gud vill säga oss.

Tidigare bibelord

Dagens poddar