Bibelordet

Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?

Matteus 5:46

Dagens tanke:

Att bara ta in de snälla och älskliga i gemenskapen kan faktiskt bli lite fattigt till slut. Den människa och det samhälle som orkar omsluta även den som är avig och tvär finner oväntat ofta att det dolde sig en skön personlighet bakom den bortvända fasaden.

Tidigare bibelord

Dagens poddar