Bibelordet

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Matteusevangeliet 18:10

Dagens tanke:

Vi ser oss som en barnvänlig kultur och FN: s barnkonvention är lag hos oss. Ändå är vi allt för ofta sena att gripa in när barn far illa här hemma, ute i världen eller på flykt till vårt land. Kan det tolkas på något annat sätt än att vi föraktar de små?

Tidigare bibelord

Dagens poddar