Bibelordet

Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.

Markusevangeliet 10:21

Dagens tanke:

De här orden riktade Jesus till en rik person. De adresserar alltså merparten av oss svenskar, som ju tillhör den rikaste tiondelen av världens befolkning. Vad ska vi dra för slutsatser av det när vi väljer livsstil och hur vi spenderar våra pengar?

Tidigare bibelord

Dagens poddar