Bibelordet

Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara.

Psaltaren 85:9

Dagens tanke:

Kan alltså Herrens folk inte förväntas vara redbara eller bättre än andra? Eller har de redbara förstått vad Gud vill och välsignas när de försöker leva så? Oavsett vilket är det inte vår sak att döma om vare sig andras vandel eller deras grupptillhörighet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar