Bibelordet

Herren ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår.

Psaltaren 147:3

Dagens tanke:

En insikt som denna får aldrig pådyvlas en förtvivlad medmänniska, den kan bara utforskas på egen hand. För den som inte själv levt sig fram till detta vittnesbörd blir det bara ännu en börda, ett bevis för att inte vara värdig i Guds ögon.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar