Bibelordet

Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt.

1 Korinthierbrevet 9:19

Dagens tanke:

Att underkasta sig av fri vilja gör all skillnad i världen mot att tvingas till tjänst. Även samtidens krav på att visa sig oberoende kan bli ett tungt ok.

Frihet är inte att vara sig själv nog utan att leva i ett ömsesidigt flöde av tjänst för varandra.

Tidigare bibelord

Dagens poddar