Bibelordet

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19

Dagens tanke:

Som världen ser ut måste väl den som tror att detta är sant vara antingen naiv eller både blind och döv – om nu inte Herren struntar blankt i allt? Eller så har vi helt enkelt ett för kort perspektiv: när allt kommer omkring har vi ju ännu inte facit.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar