Bibelordet

Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen härskare över sig, ingen fogde eller furste, ändå skaffar hon föda om sommaren.

Ordspråksboken 6:7

Dagens tanke:

Nog verkar myran klokare än människan som nästan satt i system att fördärva sin egen och den övriga skapelsens långsiktiga överlevnad. Nog är det väl pinsamt att vi, som kallar oss “skapelsens krona”, agerar så kortsiktigt?

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar