Bibelordet

Ta emot min (vishetens) fostran hellre än silver, kunskap hellre än rent guld, ty visheten är mer värd än pärlor.

Ordspråksboken 8:10-11

Dagens tanke:

Karaktär måste komma före karriär, ty inga pengar i världen kan väga upp ett dåraktigt leverne. Det gäller att hålla huvudet kallt när profiten krockar med sunt omdöme.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar