Bibelsällskap listar de mest gudlösa städerna

I Boston och San Francisco är det få som läser Bibeln. I Birmingham och Charlotte däremot, finns många bibelläsare. Det visar en ny amerikansk undersökning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Listningen bygger på en undersökning som Bibelsällskapet i USA låtit göra och där man tagit reda på hur mycket det amerikanska folket läser Bibeln.

Det visar sig att samtliga de orter som hamnar tio i topp ligger i det så kallade bibelbältet, som sträcker sig över de östra delarna av sydstaterna.

Den stad där flest människor tar till sig Guds ord är, enligt studien, Birmingham i Alabama. Providence utsågs till den mest gudlösa platsen i landet, där är bibelläsandet som lägst.

Frågorna som ställts handlar om hur ofta människor på den väldiga kontinenten läser Bibeln och i hur hög utsräckning de tror att det som står där är sant.

Deltagarna svarar på frågan: Hur ofta läser du Bibeln utanför kyrkan eller synagogan? De blir också tillfrågade om de tror att Bibeln är sann.

De som läser Bibeln mest uppger att de läst bibelboken den senaste veckan. Och de är helt och fullt övertygade att det som står i Böckernas bok är sant, skriver Time magazine.

Det amerikanska bibelsällskapet drar slutsatsen att 27 procent av amerikanerna är "Bible-minded", alltså läser Bibeln mest.

Studien är utförd genom telefonintervjuer och intervjuer på nätet med totalt 62 896 vuxna under en tio-årsperiod som avslutades i augusti 2014.

Här är tio i topp med de städer där flest läser Bibeln:

1. Birmingham, Alabama

2. Chattanooga, Tennessee

3. Tri-Cities, Tennessee

4. Roanoke/Lynchburg, Virginia

5. Shreveport, Louisiana

6. Springfield, Missouri

7. Jackson, Mississippi

8. Charlotte, North Carolina

9. Greenville/Spartanburg, South Carolina/ Asheville

10. Little Rock, Arkansas

Och här följer de platser där bibelläsningen är som minst:

1) Providence, Rhode Island/ New Bedford, Massachusetts

2. Albany, New York

3. Boston, Massachusetts

4. San Francisco

5. Cedar Rapids, Iowa

6. Las Vegas, Nevada

7. Hartford/New Haven, Connecticut

8. Buffalo, New York

9. Phoenix, Arizona

10. New York