06 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

(Bud1) Pengar kan bli ett gissel

Varje vecka säljs bingolotter för omkring 65 miljoner kronor. Som minst kan man vinna en ny lott. Den som har vunnit mest fick 16,5 miljoner. Programledaren Lasse Kronér håller sig dock till mottot: Lagom är bäst.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar