21 april 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Apostlar på kyrkobesök

Tavlan föreställer en man med korset ristat i ansiktet. Hans hand griper efter bröstet i fruktansvärd ångest. Bakom honom brinner helvetets eld. Det är Judas Iskariot. Han som förrådde sin vän. Tavlan ingår i konstnären Michel Östlunds utställning ”Apostlar” som har visats i Uppsala domkyrka i april och maj. I höst visas utställningen i Lunds Domkyrka.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar