16 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Så här kan man också arbeta med en bibeltext

Det finns exempel på den här sortens förmaningstexter, ofta kallade ”hus-tavlor”, också i den klassiska grekiska litteraturen. Det är alltså inte bara Bibeln som bör läsas med ”distans” och ”närhet” eller, annorlunda uttryckt, både utifrån sin dåsituation och vår nusituation. Den ”hustavla” i Kolos-serbrevet som handlar om att under-ordna sig visar sig vara ett glatt bud-skap till trötta kvinnor och män i dag.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb