Biskop kräver nytt valsystem i kyrkan

Uppsalas biskop Ragnar Persenius menar att kyrko­valet måste förändras, och föreslår en modell som ingen nomineringsgrupp i dagsläget företräder. Att val enbart sker till församlings- och stiftsnivå.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Precis efter ett kyrkoval kan man tycka att kyrkans företrädare främst borde lovprisa valet som precis passerat. Inte minst i år, då valdeltagandet var mycket högt för att vara ett kyrkoval, med drygt 18 procent röstande.

Men när Uppsalas biskop Ragna Persenius mötte pressen i veckan var beskedet något helt annat. Vi måste ändra valsystem.

Biskopen har sedan utvecklat sina tankar på sin blogg, där han skriver:

– Kyrkan riskerar att dras isär genom det nuvarande valsystemet som gör det möjligt att agera på kyrkans nationella nivå utan nämnvärd förankring i församlingar och stift och med egna politiska agendor som ger en snedvriden bild av Svenska kyrkan som trossamfund.

Framgångar för SD

Framför allt pekas Sverigedemokraternas framfart i kyrkan ut i blogginlägget med krav på nytt valsystem.

Det biskopen vill få fram är att kyrkan styrs nedifrån och upp, men att med det nuvarande valsystemet blir det mest fokus på vad som sker där uppe, på nationell nivå.

– Det har blivit möjligt att be­- driva rikskyrkopolitik. Det märks också på de frågor som drivs genom motioner, yrkanden och debatt i kyrkomötet, skriver Ragnar Persenius.

– Kyrkans avgörande framtidsfrågor, som har med livet i församlingar och stift att göra, har hamnat i skymundan. Det behöver utvärderas.

I kyrkovalet fanns frågan om valsystemet med, där nomineringsgrupperna Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Frimodig kyrka menade att direkta bör hållas enbart på församlingsnivå, och indirekta val till stiften och kyrkomötet. De fick tillsammans drygt 20 procent av rösterna, och därmed finns det inget underlag att genomföra en förändring.

Ragnar Persenius beskriver sitt förslag som ett tredje alternativ. Vilket stöd det har är svårt att veta, men att fler biskopar skulle skriva under på förslaget är inte helt otroligt, då fyra biskopar redan öppet ställt sig bakom kravet på att ändra valsystemet till direkta val på församlingsnivå.

Vill inte bli intervjuad i Dagen

Tidningen Dagen har försökt nå Ragnar Persenius för att ställa frågor om varför han gör detta utspel precis efter kyrkovalet, men han har avböjt en intervju. Som biskop kan han, och hans kolleger, inte själva besluta om frågorna, utan om valsystemet ska ändras så är det upp till kyrkopolitikerna. Och frågan är om de nappar på förslaget.

I nuläget verkar det finnas ett starkt stöd för direkta val till alla tre nivåer, inte minst eftersom det är vad de tre rikspartierna som ställer upp i kyrkovalet vill. De har tillsammans nästan 55 procent, och kan därmed stoppa alla försök till att rösta fram ett nytt valsystem.

Socialdemokraternas Jesper Eneroth var också väldigt tydlig med det, då han efter valet säger till Dagen att det ökande valdeltagandet har gett det nuvarande valsystemet ökad legitimitet.

Biskop Ragnar Persenius argumenterar emot, och skriver att redan innan nuvarande kyrkovalssystem infördes fanns det ett starkt stöd för ”alternativ 3”, som han nu försöker lansera.

– Det fanns i 1998 års kyrkoordningsförslag och fick starkt remisstöd.

– Det kan motiveras med att församlingar och stift är kyrkans grundläggande pastorala enheter, som samlas och tar ansvar i kyrkomötet.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar
Statsministeromröstning