Biskop kritiserar Anna Karin Hammars tweet om Israel i Prideparaden

Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, poängterar att en kritisk tweet från Anna Karin Hammars rörande Israels närvaro i Prideparaden inte speglar Svenska kyrkans officiella hållning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Prästen Anna Karin Hammar, som även sitter i Svenska kyrkans läronämnd, anklagades för antisemitism efter att ha uttryckt att Tel Avivs medverkan i Stockholm Pride i början av augusti handlade om "pinkwashing". Bland annat kallade Israels ambassadör Isaac Bachman hennes uttalande för "en skam".

Konkret innebär "pinkwashing" – i just det här fallet – att Israel skulle ha en liberal attityd gentemot homosexuella för att världen inte ska fokusera på exempelvis Västbanken.

Läs också: Israels ambassadörs protest till ärkebiskopen efter tweet om Israel i Pride
 

Kritiken: Blir rentav läskigt

Även en ledare, signerad David Lindén, i Nerikes Allehanda kritiserade Anna Karin Hammars kritiska kommentar:

"Om vi ska vara generösa går det att ursäkta Hammar med att hon inte riktigt förstår vad hon säger. Hon är trots allt profilerad vänsterdebattör och en ständig kritiker av Israel. Men om hon är medveten om vad hon faktiskt sa blir det rent av läskigt: För just myten om att judar säger en sak och gör en annan är en av de äldsta tankefigurerna inom antisemitismen."

Biskop: Har ingen auktoritet att ifrågasätta

Biskopen i Strängnäs stift, Johan Dalman, skriver i en debattartikel i Nerikes Allehanda att David Lindéns text aktualiserar frågan om vem som egentligen för Svenska kyrkans talan. Johan Dalman konstaterar vidare att frågeställningen kan tillhöra någon av följande tre kategorier: En fundamental lärosats, en inomkyrklig ordning eller en personlig reflexion.

100124.jpg"Handlar det om grundläggande frågor om kyrkans tro, bekännelse och lära ja, då finns facit i Bibeln och någon av kyrkans tre gammalkyrkliga trosbekännelser ... Det har ingen kyrklig auktoritet vare sig intresse av eller mandat för att ifrågasätta."

Johan Dalman fortsätter med att förklara att Svenska kyrkans organisation, och hur kyrkan agerar i samhällsfrågor, är något som medlemmarna, via politiskt valda representanter, fattar beslut om.

"Handlar det om frågor nära det egna andliga livet – då är lokalförsamlingen den naturligaste platsen."

Biskopen sammanfattar sin debattartikel med att konstatera att Anna Karin Hammars omdiskuterade tweet var en personlig reflexion och att den inte speglar Svenska kyrkans officiella hållning. Han berömmer också David Lindén för att ha satt fingret på ett problem.

Lilla Erstagården