Biskop träder fram: Utsattes själv för övergrepp

En präst förgrep sig på honom när han var ung. Nu vittnar den katolske biskopen inför kommissionen som kartlägger sexuella övergrepp inom kyrkan i Australien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vincent Long Van Nguyen, biskop i Parramatta stift, har i ett förhör inför den kungliga kommission som sedan 2013 utreder sexuella övergrepp inom katolska kyrkan i Australien, berättat att han själv är ett av offren för övergreppen.

Den nu 55-årige biskopen utsattes för sexuella övergrepp av en präst 1981, när han kom till Australien som flykting från Vietnam.

– Även om jag då var vuxen har det påverkat mig enormt och jag vill förenas med de andra offren i deras strävan att återupprätta rättvisa och värdighet, sa han i förhöret.

"Behöver bryta struktur"

Enligt Van Nguyen behöver kyrkan göra upp med sin hierarkiska struktur där präster har nästan all makt.

– Så länge en biskop backas upp av påven går han säker. Så länge prästen backas upp av biskopen är han också säker. Det lämnar ingen plats för ett ansvarsutkrävande, vare sig neråt eller utåt. Det är ett avgörande problem.

Biskopen, som möttes av applåder från åhörarna i salen, sa att alla titlar och privilegier, prästcelibatet samt avsaknaden av kvinnor och lekmän vid beslutsfattandet främjar en kultur av klerikalism och överlägsenhet hos prästerskapet. Själv ryser han av obehag varje gång församlingsborna kallar honom "ers höghet" och ska böja sig ner och kyssa hans biskopsring, berättade han enligt australiensiska medier.

Sju procent av prästerna har anklagats

Det var i samband med att den kungliga kommissionen återupptog sina förhör i början av februari som den fulla omfattningen av övergreppen blev känd för allmänheten. Enligt den offentliggjorda statistiken har sju procent av prästerna inom katolska kyrkan i Australien anklagats för sexuella övergrepp.

Enligt de data och vittnesmål som sammanställts under de dryga tre år som undersökningen pågått har 4 444 personer rapporterat att de blivit utsatta för övergrepp på kyrkans institutioner under åren 1980 till 2015. Genomsnittsåldern vid övergreppen ska ha varit dryga tio år för flickor och dryga elva år för pojkar, skriver Catholic Herald.