Biskopar får leva ihop om de avhåller sig från sex

Engelska kyrkan har beslutat att homosexuella präster som lever i samkönade äktenskap kan få bli biskopar. Men då får de lova att leva i celibat.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Frågan har splittrat den anglikanska kyrkan världen över under många år, hur man ska ställa sig till präster som lever i homosexuella relationer. År 2005 beslutade man att präster inom den anglikanska kyrkan fick ingå samkönat äktenskap, men samma bestämmelse gällde inte biskopar. Men nu godtar man alltså även biskopar som lever i samkönade äktenskap, med förbehållet att de lovar att avstå från att ha sex.

– Rådet bekräftar att präster i civilt partnerskap, som lever enligt kyrkans lära om mänsklig sexualitet, kan kandidera till biskopsämbeten, sade Graham James som är biskop i engelska Norwich, enligt New York Times.

Beslutet omfattar inte kvinnor inom den anglikanska kyrkan, de får inte bli biskopar överhuvudtaget. Inte heller gäller det homosexuella präster som inte lever i ett samkönat äktenskap, de förväntas redan leva i celibat. Det menade en talesperson från Engelska kyrkan, pastor Arun Arora.

– Kyrkan gör en stor skillnad mellan sexuell läggning och praktik, säger han.

– Summan av kardemumman är att vi har inga problem med sexualitet - Gud älskar dig oavsett och du kan tjäna kyrkan. Men när det kommer till sex så är enda uttrycket för det som vi ser det inom ramarna för äktenskapet - oavsett om du är hetero- eller homosexuell.

Frågan orsakar stor splittring inom den anglikanska kyrkan världen över som innefattar allt från konservativa till liberala. I USA har den episkopala kyrkan till exempel redan välkomnat både homosexuella män och kvinnor att bli biskopar.