Bjereld ska utreda stöd till trossamfund

Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, får i uppdrag av regeringen att utreda det statliga stödet till trossamfund.
Målet är att ta fram nya kriterier för hur detta stöd delas ut vilket förhoppningsvis ska göra det enklare för samfunden att veta om vad som krävs av dem för att tilldelas stöd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Varken samfunden eller regeringen har varit riktigt säkra på vad som förväntas för att få ta del av stödet, många har upplevt de gamla kriterierna som otydliga. Därför hoppas jag att det ska bli enklare för samfunden att förstå med nya och tydligare kriterier, säger Ulf Bjereld till Dagen.

Utredningen ska vara klar och presenteras i januari 2018. Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke har tidigare aviserat att de demokratiska värderingarna om jämställdhet, demokrati och människors lika värde måste granskas mer noggrant innan ett samfund kan tilldelas statsstöd. Det nuvarande systemet har inte utvärderats tillräckligt sedan det tillkom, enligt regeringen.

– Det har legat orört i många år, så det är en viktig del i mitt uppdrag att utreda hur det har fungerat och hur det bör fungera i framtiden, säger Ulf Bjereld.

De nuvarande kriterierna består i två formuleringar, ”att trossamfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar” samt ”att samfundet ska vara stabilt och ha egen livskraft”. Hur dessa kriterier kan komma att förändras eller förtydligas vill inte Ulf Bjereld gå in på då det ska avgöras i utredningen.

– Men det som har föranlett debatt den senaste tiden har rört hur samfund till exempel behandlar män och kvinnor, samt att det har bjudits in hatpredikanter. Det är sådana diskussioner som jag tror har lett till beslutet att tillsätta den här utredningen, säger Ulf Bjereld.

Den nya utredningen är dock inget som bör oroa samfunden, enligt Bjereld.

– Jag hoppas inte att någon ska känna oro över detta utan snarare att det känns bra med tydligare regler för vad som gäller för dem. Det som snarare har lett till oro tidigare har nog varit att de har känt sig osäker på vad som förväntas av dem, säger Ulf Bjereld.

Debatt