Blivande biskopar förhörs om sexvanor

Engelska kyrkan tillåter sedan förra året biskopar att leva i ett homosexuellt förhållande, så länge de är sexuellt avhållsamma. För att undvika diskriminering av homosexuella biskopskandidater, ska nu alla framtida biskopar frågas ut kring sina sexuella vanor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I ett försök att undvika diskriminering mot homosexuella präster kommer alla framtida biskopskandidater att ställas till svars genom ett "test" inför ärkebiskoparna, skriver brittiska The Telegraph. Testet är nytt inom Engelska kyrkan.

Innan någon får sätta på sig biskopsmössan kommer de att bli tvungna att övertyga en ärkebiskop om att de inte är, eller planerar att vara, delaktiga i någon aktivitet som kan anses vara syndig, från kyrkans håll.

Utfrågningen kommer att genomföras av en ställföreträdande biskop å de två ärkebiskoparnas vägnar, med syfte att förutse om kandidaternas privata liv "är och kommer att förbli förenliga med Engelska kyrkans lära".

De nya kraven på alla präster som aspirerar på att bli biskopar, framkommer i ett skrivet svar på en fråga som uppkommit inför den engelska kyrkans kyrkomöte den 5-9 juli i York.

Frågan följde på beslutet om att homosexuella biskopar får leva i registrerat partnerskap, så länge de kan övertyga antingen biskopen av Canterbury eller biskopen av York, att de lever i celibat. Samma krav på försäkran om sexuell återhållsamhet avkrävs frånskilda präster, och under kyrkomötet ifrågasattes det rimliga i att endast dessa två grupper, homosexuella och frånskilda, ska utsättas för förhör. Därför beslutade kyrkomötet att sexutfrågingarna ska gälla alla biskopskandidater.

-För att undvika uppkomsten av diskriminering kommer en försäkring nu krävas av alla kandidater till stiftet, sa William Fittall, generalsekreterare för kyrkomötet.

Kyrkan tillåter endast sex mellan äkta makar. Homosexuella handlingar är explicit förbjudna, liksom utomäktenskapliga affärer. Sex i ett samboförhållande är förbjudet, i alla fall officiellt, skriver The Telegraph.

Åtta biskopsplatser kommer att tillsättas under året, och alla präster som aspirerar på om platserna kommer att frågas ut.

I måndags kväll godkände det brittiska parlamentets överhus regeringens förslag om att tillåta samkönade äktenskap i England och Wales. Nästa sommar kommer förmodligen de första samkönade äktenskapen att ingås.

Men Engelska kyrkan planerar att även fortsättningsvis betrakta äktenskapet som ett avtal mellan en man och en kvinna, och kyrkan har statens försäkran om att religiösa grupper inte ska behöva förrätta samkönade äktenskap.

Fakta:

Engelska kyrkan är statskyrka i England och moderskyrka till den världsvida anglikanska kyrkan. I England har kyrkan 27 miljoner döpta medlemmar. Homosexuella präster i anglikanska kyrkan har fått leva i partnerskap sedan 2005, under förutsättning att de lever i celibat. I januari 2013 offentliggjordes kyrkans beslut om att även biskopar får leva i ett homosexuellt förhållande, så längde de lever i avhållsamhet.