”Bra att föräldrar talar om tron med barn”

Visby. Nej. Nej. Nej. Nej. Samtliga fyra debattörer sågade på ett seminarium i Almedalen Margó Ingvardssons förslag om att införa tolvårsgräns för religiös påverkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Religioner strävar mot bra mål. Visst finns det avarter, men generellt sett är det ändå bra att föräldrarna berättar om tron för sina barn, sa Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Folkpartiet och tidigare medlem i Humanisterna.

– Bibelberättelserna har betytt jättemycket för mig, fyllde pingstledaren Pelle Hörnmark i på frågan om panelen tyckte att Margó Ingvardssons förslag var bra.

Men på frågan om inte konfessionella friskolor kan innebära ett problem för barn när de möts av kristna åsikter både hemma och i skolan svarade han ja:

– Det finns en uppenbar risk, det är förödande att inte möta andra. Men min uppfattning är att barn som kommer från troende familjer är i minoritet på friskolorna.

Skamfullt att be om hjälp

Gårdagens seminarium handlade inte bara om Margó Ingvardssons nya förslag utan även om hur man ska undvika osunda religiösa uttryck och miljöer. Samtalsterapeuten Per-Gustaf Eriksson får då och då förfrågningar om att besöka församlingar som av någon anledning befinner sig i kris.

– Ofta vet medlemmarna bara att de mår dåligt, men inte varför. Det upplevs som skamfullt att be om hjälp och precis som när det gäller äktenskap ber församlingarna därför tyvärr ofta för sent om hjälp.

– Jag har sett hur totalt utarmad en person kan bli i osunda sammanhang.

Religionspsykologen Owe Wikström poängterade att präster och pastorer behöver vara medvetna om sina starka och svaga sidor och Per-Gustaf Eriksson förslog att församlingsledare borde genomgå samma typ av persongenomgång som är obligatorisk för alla psykoterapeuter.

– Under 30 till 50 timmar samtalar man med någon annan för att bli mer medveten om sina egna förhållningssätt och värderingar. På det sättet kan olika sidor i den egna personligheten tydliggöras – det handlar om att hitta sina blinda fläckar.

Psykologin styr teologin

Under samtalet pratade Per-Gustaf Eriksson om personlighetsstörda ledare – och vilka förödande effekter de kan ha, men att man med erfarenhet samtidigt ganska enkelt kan identifiera dem och deras församlingar. Han slog också fast att psykologin styr teologin.

En varningsklocka kan vara att församlingarna börjar isolera sig.

– Det är något som vi är uppmärksamma på när vi har våra ledarträffar, sa Pelle Hörnmark, som trots att sektliknande sammanhang finns i alla religioner ändå menade att kristna församlingar borde ha goda förutsättningar att hålla det osunda borta.