Brandchef fördömde homosexualitet – nu förlorar han jobbet

Chefen för Atlantas brandkår fick sparken efter att i en bok fördömt homosexualitet. Fallet har väckt stor uppmärksamhet i USA, och vissa kristna grupper varnar för att religionsfriheten är hotad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kelvin Cochran, chef för brandkåren i den amerikanska staden Atlanta, skrev och publicerade en bok om tro och moral. I boken fördömer han i skarpa ordalag bland annat homosexualitet som en sexuell perversion.

Omöjlig som ledare

När innehållet kom till borgmästaren Kasim Reeds kännedom stängdes Kelvin Cochran först av i en månad, men därefter förlorade han sitt jobb. Enligt Kasim Reed har avskedandet inget att göra med Kelvin Cochrans kristna tro. I stället ska anledningen vara att brand­chefen är omöjlig som ledare på en arbetsplats som arbetar mot diskriminering av människor.

– Varken ras, kön, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller könsidentitet ska kunna användas för att diskriminera någon av staden Atlantas anställda, sa borgmästaren i ett uttalande.

Vrede hos kristna

Avskedandet har dock skapat stor vrede hos många kristna. Evangelisten Franklin Graham kallade händelsen för ”det senaste exemplet på politiskt korrekt mobbning av bibeltrogna kristna.”

Organisationen Georgia Baptist Convention, som har 1,4 miljoner medlemmar, arrangerade en marsch till stöd för Kelvin Cochran som hölls i förra veckan. Kristna ledare från staden kom med ett samlat budskap: Yttrandefriheten och religionsfriheten är hotade. Ett upprop till stöd för Kelvin Cochran med 40  000 underskrifter lämnades in till stadens ledning.

– Det får stora konsekvenser att öppet uttrycka tro och att samtidigt ha fräckheten att hävda att sexualitet är skapat för fortplantning och att den har sin plats inom det heliga äktenskapet mellan man och kvinna, sa Kelvin Cochran själv under marschen.

Borgmästaren får fackligt stöd

Han sa också att han som chef inte skapat en arbetsplats som är fientlig gentemot homosexuella eller att det förekommit någon diskriminering av personer med annan sexuell läggning.

Samtidigt som Kelvin Cochran får stöd av kristna grupper är det också många som ställer sig bakom borgmästarens agerande, bland annat stadens fackförbund för brandmän.

Lilla Erstagården