Brokig religiös skara leder bönen för Trump

Sex religiösa ledare kommer att be för Donald Trump vid ceremonin då han blir USA:s president. Mest uppmärksammad är Paula White, som predikar lycka och välgång åt den som tror.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!