28 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

C vill öppna gränser – budgeterar inte för högre kostnader

Trots en retorik om öppnare gränser utgår Centerpartiets skuggbudget från regeringens restriktiva flyktingpolitik. L och KD går exempelvis längre i sina förslag, då de avsätter pengar till familjeåterförening.

Centerpartiet har i det nya politiska landskapet blivit Alliansens flyktingvänliga parti. Men i partiets egen skuggbudget, som kom förra veckan, går det inte att se några beräkningar på att invandringen ska öka eller att familjeåterförening ska bli en realitet. Snarare tvärtom. Enligt Centerpartiets budget ska det sparas på utgifterna till Migrationsverket. Om fyra år ska myndigheten få 100 miljoner kronor mindre än i dag. En ekonomisk kalkyl som bygger på att regeringens förda politik gäller framöver.

Att tala sig varm för en generös flyktingpolitik, och samtidigt planera att spara på kostnaderna för invandringen, hur går det ihop?

– Det går ihop på det sättet att vi har en mängd system som kostar för mycket pengar, och vi har lagt flera förslag på besparingar, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Bland annat nämner han billigare system för att ta emot ensamkommande flyktingbarn, samt reformer som ska underlätta för nyanlända att komma i arbete, exempelvis så kallade ingångsjobb.

– I dag råder en total osäkerhet kring hur flyktingströmmar rör sig, och vi har kommit fram till att det minst osäkra och det rakaste är att lita på Migrationsverkets prognoser.

Inga budgetpengar

I enlighet med detta resonemang har Centerpartiet i sin skuggbudget inte heller avsatt en enda krona till familjeåterförening, trots att det är något som de varmt förespråkar.

L och KD har däremot valt att i sina respektive budgetar avsätta ganska stora summor till familjeåterförening, trots att det kräver en ändring i den tillfälliga flyktinglagen.

– Vi vill visa att vi menar allvar, sa Jakob Forssmed (KD) till Dagen, när ämnet kom på tal.

Varför gör inte Centerpartiet detta?

– Vi förhåller oss till de prognoser som Migrationsverket har. Vi försöker inte kvantifiera vad en förändrad anhöriginvandring skulle innebära, och det vore oansvarigt att börja göra sådana beräkningar, svarar Emil Källström.

Så L och KD gör fel?

– Nej, det skulle jag inte säga. Men vi har vägt för- och nackdelar, och har landat i att det minst osäkra är att gå på den prognos som Migrationsverket beskriver som sitt huvudscenario. Den är osäker i sig, och vi vill inte lägga på ytterligare ett lager av osäkerhet.

Men att det går att göra alternativa beräkningar av migrationens kostnader visar andra partiers agerande. L och KD budgeterar som sagt för vad familjeåterförening kan komma att kosta, och signalerar därmed att det är vad de önskar. Och Sverigedemokraterna har länge utgått från sitt alldeles egna drömscenario, med stängda gränser, när de skriver sina budgetar.

Så varför kan inte Centerpartiets budget styras av visioner om det samhälle ni vill ha?

– Tanken att beräkna effekten av vad som skulle hända om alla våra förslag blir till verklighet, det öppnar för stora märkligheter i en budget, menar Emil Källström.

– Det enda rimliga är att alla partier räknar utifrån den verklighet som är i dag, och de prognoser som finns. Vi måste utgå från samma verklighetsbild.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar