21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Centern: KD har inte kidnappat migrationspolitiken

Kristdemokraterna fortsätter att göra migrationspolitiska utspel. Men Centerpartiets migrationspolitiska talesperson anser inte att KD har lagt beslag på den känsliga frågan.

– Vi håller på med ett jättearbete på det här området, säger Johanna Jönsson till Dagen.

Hon konstaterar bland annat att partiet numera inte separerar migrations- och integrationsfrågorna.

– Ända sedan jag valdes in i riksdagen i höstas har jag rest runt i landet för att höra vad våra förtroendevalda tycker. Jag såg ganska snabbt ett behov av detta, framför allt när det gäller integrationen.

Finns det någon röd tråd bland åsikterna som du har mött?

– Många nämner bostadsfrågan. Bristen på bostäder är ofta ett skäl till att man inte har tagit emot fler asylsökande. Samtidigt är många också kritiska till stora asylboenden som ofta startas upp med kort varsel, det har inte fungerat.

Beskedet från statsminister Stefan Löfven i höstas att han tänkte utlysa nyval satte viss tidspress på såväl Centerpartiet som de andra partierna att fatta beslut i sakpolitiska frågor. När sedan Stefan Löfven ändrade sig var det många som andades ut.

Ska presentera förslag

– Vi jobbar på några förslag inom migrationspolitiken som vi kommer att presentera ganska snart. Men eftersom det inte blir något nyval har vi beslutat att jobba med de stora frågorna ända fram till höstens stämma, berättar Johanna Jönsson.

– Vi kände att vi verkligen ville veta vad vi pratar om. Det handlar inte bara om KD, men ibland upplever jag att man säger saker som kan se bra ut på ytan.

Kristdemokraternas senaste utspel, som presenterades i går, handlar bland annat om byggande av modulbostäder med tidsbegränsade bygglov för att minska bostadsbristen för asylsökande.

Dessutom föreslår KD slopad dagersättning till asylsökande som väljer eget boende (ebo) och inte bor på anläggning.

– Eget boende har i praktiken blivit inneboende, 30 procent av de asylsökande har valt eget boende, sa KD-ledaren Göran Hägglund på en pressträff.

Johanna Jönsson ger både ris och ros till förslaget. Hon kallar till exempel förslaget att slopa dagersättningen för ”väldigt konstigt” med tanke på bristen på flyktingbostäder runt om i landet.

Samtidigt konstaterar hon att vissa av KD:s förslag inte är helt nya.

– Jag har till exempel pratat om modulbostäder och utbyggd kollektivtrafik i riksdagen i höst. Och när det kommer ett bra förslag är det egentligen ointressant vem som ligger bakom det. Men det är tydligt att medierna spelar en viktig roll för vilka saker som får uppmärksamhet.

Tillfälliga uppehållstillstånd

Detta har Kristdemokraterna lyckats med, speciellt innan jul då de bland annat föreslog tillfälliga uppehållstillstånd. Då anklagades partiet för att anpassa sin politik till Sverigedemokraternas.

Är det skönt att KD har tagit striden medan ni har kunnat hålla en lägre profil – eller känns det rent av som att KD har ”kidnappat” migrationsfrågan inom alliansen?

– Jag är helt inne i de specifika frågorna och har inte ens tänkt på hur det eventuellt skulle kännas. Jag pratar regelbundet med de andra talespersonerna, inte bara med dem i alliansen, men vi arbetar helt med vår egen idé­utveckling.

Finns det en viss oro för att era kommande förslag ska mötas av samma kritik som KD:s?

– Nej, eftersom jag står stabilt i uppfattningen att invandringen inte ska minska är jag inte orolig.

Dagen har utan framgång sökt Moderaternas och Folkpartiets migrationspolitiska talespersoner.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar