Clive och Marianne Adams huvudtalare på kongressen

Huvudtalare på helgens kongress var Clive och Marianne Adams, ledare för Frälsningsarmén i Storbritannien. – Trots att Frälsningsarmén har färre medlemmar i dag har vi ett större inflytande på samhället än på 90-talet, säger Clive Adams.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Gud möter inte bara människor i samband med söndagsgudstjänsterna utan även på vardagskvällarna när vi har andra typer av samlingar, fortsätter han.

Clive Adams växte upp i Sydafrika när apartheid fortfarande präglade landet. På grund av alla problem som systemet orsakade hade han under många år inte några speciella känslor för landet.

– Det var först när Nelson Mandela blev president 1994 som jag började känna en sydafrikansk identitet. Och precis som det är viktigt för oss människor med identitet är det viktigt för Frälsningsarmén att vara trygg i sin identitet, säger han.

Vad är då Frälsningsarméns identitet? När Clive och Marianne talar om Frälsningsarmén återkommer de ofta till det sociala arbetet – Marianne kallar det för Frälsningsarméns ”rötter”.

Arbetat i flera olika länder

Clive och Marianne övertog ledningen för Frälsningsarmén i Storbritannien i februari förra året. Innan dess var de stationerade i Mariannes hemland Norge, och under årens lopp har de arbetat i flera olika länder – dock aldrig i Sverige.

– Men som officer är det bara små skillnader mellan länderna, säger Marianne.

– Under helgen har vi två fokusområden. Dels att tala om att Jesus är till för hela världen, det är också Frälsningsarméns grundläggande uppdrag. Dels att tala om att Jesus vill styrka och inspirera alla i kyrkan, lägger Clive till.