28 november 2020

En tidning på kristen grundSearch magnifying glass

1347 resultat för ”åsikt”

Svenska kyrkans överklagandenämnd friar prästen från alla anklagelser.

Sa sig inte tro på evolutionsteorin, och att samkönade relationer inte var tänkta så. "Har agerat osolidariskt och illojalt"

Sofia Lundell konverterade efter 20 år som präst till ett samfund där kvinnor inte får vara präster.

Fredrik Lidé, stiftsdirektor på Stockholms stift, vill inte ta avstånd från prästen Anna Karin Hammars utspel om israeliska flaggor i Stockholms Prideparad. ”Kyrkan rymmer en åsiktsmångfald”.

I fjol berättade bloggaren Sonja Abrahamsson att hon blivit kristen. Nu skriver hon att tron fått henne att göra helt om i abortfrågan.

Larycia Hawkins markering av enhet med muslimer skapade intensiv debatt i USA.

Genom att göra religion till en åsikt hoppas man vinna gehör för sin kampanj om att avskaffa religionsfriheten.

Dagen

Jag har just anmält utträde ur Läkarförbundet med sorg efter mångårigt medlemskap.

Dagen

Allt vettigt jag gör på mitt arbete har jag lärt mig hemma.

Ska försöka stoppa nedläggning av härbärge med en tältprotest utanför Stadshuset i Luleå.