Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och Marcus Jonsson (KD).
Foto: Riksdagen
Foto: Riksdagen