28 november 2020

En tidning på kristen grundSearch magnifying glass

44 resultat för ”ibn rushd”

Att studieförbundet pekas ut som en del av Muslimska brödraskapet - Det handlar om islamofobi, menar ordförande Zana Muhammed.

Nej, studieförbundet sprider inte antisemitism, rasism och homofobi men måste bli bättre på att motverka det, skriver Maria Graner, Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådets argumentation visar att de saknar kunskap om Muslimska brödraskapets ideologi och teologi.

En person kan vara praktiserande muslim och aktiv i det svenska samhället på samma gång, skriver Zana Muhammad.

Det räcker med tjugo år av allmänna medel till en studieorganisation som sprider rasism, judehat och homofobi, skriver Sameh Egyptson.

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som med jämna mellanrum kritiseras för att stå för odemokratiska åsikter.

Studieförbundet Ibn Rushd bör avskiljas helt från inflytande och penningkranarna, skriver Sameh Egyptson.

Studieförbundet Ibn Rushd bör avskiljas helt från inflytande och skattemedel, skriver forskaren Sameh Egyptson.

Ordförande Zana Muhammed: Ibn Rushd arbetar för att muslimer ska ta till sig demokrati.