21 oktober 2020

En tidning på kristen grundSearch magnifying glass

1221 resultat för ”livsstil”

Det är inte hopplöshet, mardröm och undergång som återstår om våra egna klimatansträngningar inte räcker till. Vårt hopp är förankrat hos Gud, skriver Sven-Gunnar Hultman och Per-Olof Flodström.

Kenneth Copeland om varför han inte flyger reguljärt: ”Tycker du att det är en bra miljö för en predikant att befinna sig i?”

Den ekologiska synden har rötter i en individualism som gör den egna välfärden och säkerheten till högsta mål, skriver Peter Halldorf.

Johannes Widlund kämpar för miljöfrågan med tron som drivkraft.

I brist på försoning behöver anhöriga klara direktiv, skriver Elisabeth Sandlund.

Mänskliga rättigheter, demokrati och kapitalism har en förhistoria i den kristna traditionen menar forskaren Peter Carlsson.

År ut och år in har Roland Bjurenstedt helhjärtat arbetat för Nya Musik i Jönköping.

Dagen

Är den kristna tron sexfientlig och pryd? I veckans Vardagstro diskuterar programledaren Anders Wisth med en kurator, terapeut, teolog och student om att kyrkan utmanar i synen på sexualitet.

Dagen

Han vill ge sken av att det är något ytligt och självvalt, istället för den djupaste delen av den homosexuelles personlighet. Det skriver Johan Mauritzson i replik till Anders Gerdmar.

Dagen

Jesaja 1:15 Blodbesudlade händer är väl värre än virussmittade, men orenheten kan tyvärr vara lika osynlig. Och trots att vi ju vet att vår livsstil dödar anropar vi gärna högre makt om att gripa in hellre än att vi förändrar vårt sätt att leva. Förbarma dig, milde Herre Gud!