21 september 2020

En tidning på kristen grundSearch magnifying glass

1296 resultat för ”skuld”

Det finns ett visst hemlighetsmakeri bland frikyrkliga som dricker, menar Anette Kyhlström från organisationen Vita nykter.

Dagen

Psaltaren 32:5 Vi fruktar och värjer oss för erkännandet eftersom det så obarmhärtigt avslöjar våra brister. Men på andra sidan, då när alla mödosamt uppbyggda försvar är rivna och sanningen befriat oss, grämer vi oss över att vi inte förr gav upp vår meningslösa kamp.

En dystopisk amerikansk berättelse och en skolskjutning i Finland markerar vikten av att hantera frågan om skuld för den globala uppvärmningen och vår tids ekologiska kris på rätt sätt. Motsatsen är förenad med stora risker.

Dagen

Psaltaren 32:5 Att bekänna sina brott för Herren kan vara lite som att öva sig. Inför Gud måste man formulera de svåra orden, säga som det är utan omsvep. Att ärligt upprepa detta inför den som sårats är att ta avgörande steg på försoningens väg.

Dagen

Psaltaren 32:2 Är Guds förlåtelse en smitväg förbi den medmänniska jag sårat? Aldrig! Men om mitt offer inte kan nås eller inte är villig att förlåta kan Försonaren träda emellan. Och ibland behöver vi ju be både Gud och människor om förlåtelse.

Regeringens ovilja att stå upp för det judiska folket förskräcker, skriver Marcus Jonsson.

Dagen

Lukas 11:4 Som om Gud bara skulle förlåta oss om vi förlåter andra? Nja, kanske är det så att vår hårdhet och bitterhet, vårt hat och förakt är effektiva hinder för att Guds förlåtelse ska nå fram? Guds nåd kan rinna av våra hårda hjärtan som ett vårregn mot ett plåttak.

Dagen

Psalm 65:3-4 Vi kan ha olika uppfattningar om såväl synd som Gud, men alla har vi känt djup ånger över något vi gjort, och när förtvivlan kommer ifatt oss i vargtimmen famlar vi efter bot. Många har upplevt att den som riktar sin bön till Gud kan finna ro för sin själ.

Dagen

Romarbrevet 13:8 Vem klarar att helt leva efter Svea rikes lag, än mindre Guds bud? Våra försök slutar bara i besvikelse. Men den som ber Gud om hjälp att älska sin medmänniska närmar sig frågan från motsatt håll. Den som vill sin nästa väl kan uppfylla lagen av bara farten.