DagenTV: Börje Erdtman om sitt arbete på fängelser i Colombia

Börje Erdtman ser hellre möjligheter än problem när han ställs inför utmaningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA