Kyrka

Ordet kyrka kommer från grekiskans kyriakon, ”det som hör Herren till”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ordet ”Kyrka” kan stå både för ett specifikt kristet samfund, exempelvis Svenska kyrkan, Romersk-katolska kyrkan eller Equmeniakyrkan, och för den fysiska kyrkobyggnad där den kristna religionen utövas av den gudstjänstfirande församlingen.

Finns regler för vissa kyrkorum

Kyrkobyggnader kan utformas på många olika sätt och tas i bruk genom särskilda ceremonier när de helgas till sitt ändamål. I äldre kyrkosamfund som Svenska kyrkan och katolska kyrkan finns strikta regler för vilka verksamheter som får utövas i invigda kyrkorum medan de yngre samfunden ofta har ett friare förhållningssätt. En byggnad som inte längre ska brukas som kyrka kan genom en särskild ritual avsakraliseras.

Läs mer: Biskopen vill öppna kapell för fler religioner

Läs mer: Hur är det att vara kvinna i kyrkan 2018?

Sara Danius 1962-2019
Sara Danius lämnade Akademien i april 2018, efter en turbulent tid inom Akademien. 
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Foto: Jonas Ekströmer/TT