Dåligt patientskydd vid assisterat självmord

Det finns en stor risk för att äldre och sjuka känner sig tvingade att dö, om assisterat självmord legaliseras. Dessutom är patientskyddet otillräckligt, till exempel när det gäller patienter med depression. Det visar en färsk genomgång av följderna av legaliseringen i Oregon, USA.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Biverkningar, patienter som väljer självmord för att inte ligga andra till last och risk för att utskrivningen av självmordspiller används för att minska sjukvårdskostnaderna. Det är några följder som skulle kunna bli verklighet om assisterat självmord legaliseras i Sverige.

Det framgår av en rapport som i morgon presenteras av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet.

Legaliserade 1997

Claphaminstitutet har gett två erfarna svenska specialistläkare i uppdrag att gå igenom de utvärderingar, huvudsakligen amerikanska, som finns av den så kallade Oregonmodellen.

Oregon var det första av USA:s delstater som legaliserade assisterat självmord 1997. Enligt ”Lagen om en värdig död” (Death with Dignity Act) kan obotligt sjuka i livets slutskede få en dödlig dos läkemedel utskrivet av läkare för att själva kunna avsluta sina liv. Sedan dess har ytterligare fyra USA-delstater samt Kanada följt i Oregons fotspår.

I den svenska dödshjälpsdebatten framhålls Oregonmodellen av dödshjälpsförespråkare som ett gott och önskvärt alternativ till de former av eutanasi som tillämpas i Belgien och Nederländerna, och som hittills avvisats av majoriteten av svenska riksdagspolitiker.

Oregonmodellen ses som ett sätt att öka patientens medbestämmande. Men det, menar företrädare för Claphaminstitutet, är en sanning med modifikation.

– Ett av problemen som identifierats är att de läkare som förskriver läkemedlet inte är med då det tas, säger Mikaela Luthman, överläkare för palliativ vård på Stockholms sjukhem och en av författarna till rapporten.

Ovilja ligga till last

Enligt de studier som gjorts har andelen fall av assisterat självmord i Oregon kopplade till patienters ovilja att ligga familjen till last ökat kraftigt mellan 1998 och 2015. Trots många restriktioner som omgärdar Oregonmodellen har det också visat sig att de läkare som utfärdar recepten ofta har dålig kunskap om palliativ vård och depressionssjukdomar.

De psykiatriska utvärderingar av om patienten är beslutskapabel, och som krävs av lagen, görs oftast inte för att skydda patienten utan för att skydda den förskrivande läkaren.

Biverkningar

Läkemedel som i dag används vid assisterat självmord är inte fria från biverkningar. Det kan röra sig om kräkningar och kramper, eller att det kan dröja flera dagar till att döden inträffar. I ett fall som redovisas i rapporten hade en patient fått så obehagliga symptom att hans fru ringde efter ambulans. Mannen fördes till sjukhus där han återupplivades.

– Den främsta erfarenheten av Oregonmodellen är att en stor del av de patienter som fått läkemedlet utskrivet faktiskt inte har använt det, säger Mikaela Luthman.

– Det finns en stor rädsla för smärtan och hur slutet kommer att bli. Självmordspillret blir en sorts trygghet, som en Sobril i handväskan. Vi har sett i Oregon att många efterfrågar den tryggheten. Men det är ett misslyckande om sjukvården erbjuder patienter hjälp med att ta livet av sig. I dag vet vi mycket väl att med god palliativ vård, god ångest- och smärtlindring och i sista fall med palliativ sedering, kan vi i de flesta fall uppnå en fin, symptomlindrad död utan assisterat självmord.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Rapporten

Rapporten ”Hotet mot värdigheten – en genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord”, med särskilt fokus på Oregonmodelen har författats av Mikaela Luthman, överläkare för palliativ vård vid Stockholms sjukhem och Anne-Britt Ekström, chefläkare för habilitering och hälsa i Västra Götalands region.

Palliativ sedering betyder att man med hjälp av läkemedel kraftigt sänker patientens medvetandenivå i livets absoluta slutskede.

Metoden används när annan smärt- och ångestlindring inte längre hjälper.