Daniel Alm: Pingst är redo att medla i tvisten mellan Skåneförsamlingarna

Tvisten mellan de två pingstförsamlingar som gör upp i domstol går vidare. Nu är pingströrelsen redo att gå in för att få parterna att samtala.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingstförsamlingen i Helsingborg eller Filadelfiaförsamlingen i Höganäs, vem har rätt? Båda gör anspråk på samma fastighet, och tingsrätten dömde till Filadelfiaförsamlingens fördel då de möttes i rätten i början på 2017. Nu har Pingstförsamlingen överklagat, och en ny rond väntar.

Daniel Alm leder pingströrelsen, som bildades som samfund år 2001 under namnet Pingst FFS.

Två pingstförsamlingar som gör upp i domstol, vad tycker du om det?

– Det är en sorglig process som pågår, det är synd att de inte kunnat lösa det här själva, säger Daniel Alm.

– Sedan ligger konflikten redan i frågan som du ställer, om man är en församling eller två.

En viktig komponent i konflikten är nämligen om församlingen i Höganäs är fristående, eller om det är en utpost till församlingen i Helsingborg.

Daniel Alm säger att från pingströrelsens sida har man försökt ta kontakt med bägge parter för att kunna arbeta upp en dialog, för att möjligtvis kunna medla mellan parterna.

Vad kan ni göra?

– Vi kan uppmuntra dem till att mötas. Från ett pingstperspektiv är det ledsamt när syskon i samma rörelse inte kommer överens, och vi vill medverka till att hitta en lösning som både är formell och relationell, säger Daniel Alm.

Formell i betydelse att allt ska gå rätt och riktigt till, relationell för att bägge parter ska kunna acceptera varandra.

Höganäsförsamlingen menar att de äger byggnaden

Filadelfiaförsamlingen i Höganäs bildade 2015 en ideell förening, men menar att de hela tiden varit en fristående församling. Därför har de äganderätt till den byggnad som det nu tvistas om, vilket också tingsrätten slog fast.

Vilka av dessa församlingar är medlemmar i Pingst FFS?

– Pingstförsamlingen i Helsingborg tillhör Pingst FFS. Men utifrån vår horisont finns inte Höganäs med i våra register, och då går vi tillbaka till 1950-talet, säger Daniel Alm.

Har de då rätt att kalla sig för en pingstförsamling?

– Om det skulle bildas en ny församling i dag kan man inte kalla den för en pingstförsamling om man inte tillhör Pingst FFS.

Däremot fanns flera pingstförsamlingar som inte anslöt sig till samfundet, som fortfarande har rätt att kalla sig det. Och då är vi tillbaka i grundproblemet i tvisten. Är det en utpost eller en sedan länge fristående församling som samlas i Höganäs?