Daniel Alm: Vi behöver en starkare religionslagstiftning, inte avskaffa lagen

Pingströrelsens föreståndare Daniel Alm svarar Hanif Bali (M), som anser att religionsfrihetslagstiftningen kan avskaffas i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Foto: Natanael Johansson