Därför hälsade ministern Pascalidou välkommen till kyrkan

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) valde att gratulera Alexandra Pascalidou, då hon i veckan beslöt sig för att gå med i Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En gick ut och en gick in. Den här veckan har två kända namn fått uppmärksamhet när det gäller deras medlemskap i Svenska kyrkan.

Det började med att Ann Heberlein valde att gå ur kyrkan i protest mot den väg kyrkans ledning har tagit. Efter det trädde Alexandra Pascalidou fram och sa att hon istället ville gå med i kyrkan, och att hon tidigare snyltat på dess verksamhet, utan att vara medlem.

I båda fallen har in- och utträdet väckt en hel del uppmärksamhet. Faktiskt ända upp till regeringsnivå.

– Välkommen till min kyrka, skrev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) på Twitter, som ett direkt svar till Pascalidou då hon meddelade sitt beslut.

Dagen fick möjlighet att ställa några frågor till ministern efter detta kyrkliga välkomnande.

Du välkomnar Alexandra Pascalidou till Svenska kyrkan, vad är det du tycker är så bra med Svenska kyrkan?

– Mycket är bra. Kyrkan gör många bra insatser inte minst för de som behöver det mest, svarar Annika Strandhäll.

– Jag tycker att svenska kyrkan alltid tar tydlig ställning för bra värderingar och allas lika värde samt mot rasism.

Vad betyder kyrkan för dig?

– Idag och under min uppväxt har svenska kyrkan spelat stor roll som mötesplats.

Behöver kyrkan försvaras just nu, med tanke på att många har lämnat, exempelvis Ann Heberlein?

– Jag skulle inte säga att kyrkan behöver försvaras, men den spelar en viktig roll i tider av populism.

Svenska kyrkan tappade förra året omkring 86 000 medlemmar, och sällan har så många sökt om utträde på ett och samma år.

Bland annat beror det på att kyrkan uppmärksammats på flera negativa sätt, inte minst ett avslöjande om vidlyftiga resor. Vissa lämnade också kyrkan efter sommarens debatt om Mitt kors.

Inger Alestig, Jacob Zetterman