22 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Därför klassar Gud makrill som ren föda och räka som oren

Hönö. Varför sa Gud att man kan äta makrill men inte räkor? Teologen Leif Carlsson gav sig under ett seminarium i kast med de verkligt svåra bibliska frågorna.

1 av 3

I Tredje Moseboken ger Gud sitt folk en mängd lagar att följa, bland annat pekar Han ut vilken föda som är ren och vilken som är oren. De flesta fiskar är godkända men att njuta av en räkmacka var bara att glömma för israeliterna.

Reder ut frågeställningar

En och annan, åtminstone på Västkusten, har nog legat vaken om natten och funderat på denna uppdelning i rena och orena djur. Teologen Leif Carlsson har i boken ”Jag fattar ingenting – möjliga svar på omöjliga bibelställen” (Marcus Förlag) försökt att reda ut sådana frågeställningar.

Under ett seminarium på Hönökonferensen gick han igenom just matföreskrifterna. Han berättade att den vanligaste förklaringen är att Gud vill visa på den mat som är mest hälsosam för israeliterna. Men i Femte Moseboken står att israeliterna kan ge bort eller sälja orent kött till invandrare och utlänningar.

— Om man har en hälsotolkning innebär det att Gud inte skulle ha samma omsorg om alla människor. Det är problematiskt, sa Leif Carlsson.

Moralisk test

En annan tolkning är att matföreskrifterna är ett slags moraliskt test, att tvånget att avstå från vissa djur var ett sätt att pröva israeliternas lojalitet. Leif Carlsson lutade dock åt ett tredje alternativ, att matreglerna var en identitetsmarkör, en sorts kännetecken, tillsammans med moraliska och etiska regler, på att israeliterna var ett särskilt folk.

— Just de här matreglerna har gjort att det judiska folket lyckats bevara sin identitet genom årtusenden. Det är inte oväsentlig med yttre markörer.

Onormala djur

Men var det helt slumpmässigt vilka djur som sågs som rena eller orena? Leif Carlsson knöt an till en brittisk antropolog som insett när hon läste föreskrifterna att de orena djuren på ett sätt är onormala. Det är idisslare som inte har klövar, skaldjur som inte simmar som fiskar.

— Kan det vara så att Gud knöt an till iakttagelser som israeliterna redan gjort och använde dem för att förstärka deras identitet? sa Leif Carlsson.

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar