Därför lämnar Ann Heberlein Svenska kyrkan

För mycket partipolitik, för lite sympati med förföljda kristna - det är ett par av debattören Ann Heberleins argument till varför hon nu väljer att helt lämna Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Skilsmässan" med kyrkan, som hon väljer att kalla den, har pågått under flera års tid. Men nu blev argumenten tillräckligt starka för att gå ur som medlem.

– Min man har hela tiden lyckats övertala mig om att vara kvar, men nu tyckte även han att mina argument var tillräckligt övertygande, säger Ann Heberlein, teologie doktor, författare och flitig debattör till Dagen.

Länge varit kritisk

Att det länge har funnits kritik från hennes sida är inget nytt. Ann Heberlein har inte stuckit under stol med att hon anser att Svenska kyrkans ledning prioriterat fel i flera frågor, det har hon lyft fram i åtskilliga krönikor, intervjuer och debattartiklar, bland annat på Ledarsidorna.se, på Dagen.se och i Expressen. Det har handlat om en politiserad kyrka, om ledningens samarbete med företrädare för islam och ett för svagt engagemang för förföljda kristna.

– Svenska kyrkan har utvecklats i en riktning som jag inte längre vill ställa mig bakom. Jag har länge försökt att påverka inifrån, men man har inte velat lyssna. Och jag är bara en i en kraftfull kör av kritiska röster, jag vet flera präster som är rädda och som är på väg att lämna kyrkan, säger Heberlein.

Gått åt fel håll

Det är framför allt Svenska kyrkans ledning med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen som hon riktar sin kritik emot. Men Ann Heberlein tycker även att förkunnelsen i gudstjänsterna går åt ett felaktigt håll.

– De senaste predikningar jag hört har mer varit politiska pamfletter och brandtal. Förkunnelsen har snarare stört min relation till Gud på grund av att den varit så sakpolitisk.

Åsikterna som Heberlein för fram, i skrift och tal, är spetsiga och hon har även själv mött en del kritik, bland annat senast i det som kom att kallas "godhetsdebatten" där hon bland annat skrev att det är att "köpa sig en smula självgodhet" att lägga en sedel i en tiggares mugg. Hon har också fått kritik från Dagens chefredaktör Felicia Ferreira.

Kommer du att gå vidare till ett annat sammanhang eller samfund nu?

– Nej, det kommer jag nog inte. Jag är lutheran så konvertera är det inte tal om och frikyrkan är jag för dåligt insatt i. Men jag lämnar inte Gud. Gud är större än Svenska kyrkan, tack och lov.