Därför vill (L) stoppa religiösa friskolor

Inga nya religiösa friskolor får startas och de som finns får inte expandera. Det är Liberalernas nya hållning, som enligt partiledare Jan Björklund främst handlar om att förbättra integrationen av nyanlända.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Flera partier i riksdagen vill se förändringar kring religiösa friskolor, men inget har propsat på ett förbud. Nu är Liberalerna ganska nära, då de föreslår ett stopp för nyetablering av religiösa friskolor, samt att de redan existerande inte får tillåtas att växa. Förslagen, som presenterades på DN Debatt, kommer att läggas fram till Liberalernas landsmöte och därmed bli partiets officiella politik.

Varför inte gå hela vägen och förbjuda alla religiösa friskolor?

– Det är en rimlig princip i ett rättssamhälle att de som redan fått ett tillstånd av staten under en viss lagstiftning att starta en skola får fortsätta, säger Jan Björklund (L) till Dagen.

I segregerade områden

Han målar upp en bild av att allt fler religiösa friskolor håller på att växa fram i förorter som redan är segregerade, och det är huvudanledningen till Liberalernas förslag.

– Vi ser att det ligger ansökningar inne om att kraftfullt utöka de här skolorna, säger Jan Björklund.

Kan inte religiösa friskolor integrera elever in i Sverige?

– Jo, så har det fungerat, och gör nog det fortfarande, men när så många nyanlända kommer till Sverige och bosätter sig i förorter där det nästan bara bor andra nyanlända, då kommer det försvåra integrationen.

Svarar inte med fakta

På frågor vilket faktaunderlag som Liberalernas idéer vilar på, att religiösa friskolor är segregerande, svarar Jan Björklund inte med siffror eller forskningsunderlag, utan:

– Det är mycket antaganden man måste göra, att om utländska barn möter svenska barn så underlättas integrationen, det är en rimlig utgångspunkt.

Enligt Kristna friskolerådet (se artikel intill) strider era förslag mot Europakonventionen. Håller du med?

– Nej. Men det är riktigt att vid en lagstiftning måste man ta hänsyn till Europakonventionen.

”Olika sätt att hantera”

Jan Björklund säger att det finns olika sätt att hantera det på.

– Ekonomisk ersättning är inte inskriven i Europakonventionen, så det finns många sätt att förena en lagstiftning av den typ vi föreslår med Europakonventionen.

Enligt Krista friskolerådet går det inte att förbjuda religiösa friskolor?

– Nej, men om man inte finansierar dem kommer det inte att finnas så många.

Den senaste tidens debatt om religiösa friskolor har främst handlat om en muslimsk skola som könsuppdelat sin gymnastikundervisning. Men Liberalernas utspel ska inte ses som förslag riktade mot just muslimska skolor, enligt Jan Björklund.

– Nej, en lagstiftning måste vara religiöst neutral. Men det finns från början en målkonflikt, å ena sidan föräldrarnas rätt att välja, mot barns rätt få en allsidig och neutral undervisning. Men det som göra att frågan nu aktualiseras, dessa skolor växer kraftigt i våra förorter och bidrar till en stor segregation, som redan är ett stort problem.

Beröm men också kritik

Liberalernas förslag har mött på såväl beröm som kritik. Exempelvis har utbildningsminister Gustav Fridolin (M) i DN kallat utspelet för parodiskt, då Jan Björklund suttit som ansvarig minister i åtta års tid.

Däremot är det oklart var den rödgröna regeringen själva planerar. Frågan om religiösa friskolor diskuteras just nu på Utbildningsdepartementet, vilket kom fram då Dagen i fredags redogjorde för samtliga riksdagspartiers inställning i frågan.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar