Därför vill Svenska kyrkan inte hyra ut till SD

Svenska kyrkan i Skara stift hyr inte ut en kursgård till SD. Nu förklarar biskopen Åke Bonnier varför.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sverigedemokraterna i Skaraborg ville hyra Flämslätts stifts- och kursgård som ägs av Svenska kyrkan. När de fick nej skrev tre SD-are ett öppet brev till biskopen.

Nu kommer biskopen med sitt svar där han bland annat förklarar att kyrkan inte är skyldig att hyra ut till politiska partier.

"Dock måste kyrkorna vara tillgängliga i rimlig mån för att Svenska kyrkan ska få den kyrkoantikvariska ersättning som staten bidrar med", skriver Åke Bonnier.

Att SD fått nej på sin begäran förklarar han med att "SD är ett politiskt parti vars grundsyn i vissa principfrågor strider mot den hållning, inte minst gällande migration och definition av olika samhällsgrupper, som Svenska kyrkan står för".

Han exemplifierar med olika skrivningar i partiets policyprogram som han bedömer inte stämmer överens med Svenska kyrkans policy. Biskopen nämner "assimilering" i stället för integration som ett exempel.

Sverigedemokraterna pekar i sitt brev på att de hade bokat stiftsgården för ett årsmöte och senare fick veta att ansvarig chef stoppat uthyrningen.

Läs fler artiklar om Sverige-demokraterna

Alla tidigare artiklar
Statsministeromröstning