David Högfeldt, reporter
Reporter

David Högfeldt

David Högfeldt är vikarierande nyhetsreporter på Dagen.

08-619 24 90