"De som ifrågasatt min tro känner inte mig"

Barack Obamas kristna tro har ifrågasatts. "De som säger så känner inte mig", säger USA:s president.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ända sedan Obama vann presidentvalet 2008 har hans kristna tro varit ifrågasatt. Han har bland annat anklagats för att i hemlighet vara muslim.

Olikt många tidigare presidenter, som exempelvis företrädaren George W Bush, har Obama inte profilerat sig lika starkt som kristen. Dock har han sagt att han är kristen.

På ett statsbesök i Indien i förra veckan tog presidenten upp frågan. I ett tal om religionsfrihet och religiös pluralism tog han till orda inför ett par tusen ungdomar.

Han refererade till kritiken mot honom själv och sa att både han och presidenthustrun identifierar sig som kristna, men att personer som inte känner dem ifrågasätter deras tro.

-Den kristna tron ger både mig och Michelle styrka. Men vid olika tillfällen har människor som inte känner mig påstått att min trostillhörighet finns i en annan religion.

I talet framhöll den amerikanske presidenten att USA och Indien är länder som är som starkast när toleransen är hög för olika religioner att existera och utövas sida vid sida.

-Våra länder är som starkast när vi inser att vi alla är Guds barn, alla lika mycket värda i Hans ögon och lika mycket värda Hans kärlek, sa Obama.

-Alla människor har rätt till samvetsfrihet och rätten att bekänna, praktisera och propagera för sin religion. I alla världens länder är det regeringarnas - men också varje enskild medborgares - ansvar att försvara den friheten.

Presidenten hävdade också att muslimer som begår våldshandlingar går emot sin religion, skriver Christian News Network.

Barack Obama tillträdde som USA:s president i januari 2009 och är den förste afroamerikan som nått så långt.