De vill öka kunskapen om religionens roll i biståndsländerna

Kunskapsluckan är för stor. Det tycker Svenska missionsrådet som, med hjälp av en ny antologi, vill lyfta fram religionens roll i bistånds- och utvecklingssamarbetet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!