19 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hur samlas en nation?

I marginalen

Klyftorna i Sverige växer, tillstod Göran Persson i regeringsförklaringen. Men nu ska de minska igen, fortsatte han.Det är en god ambition. Frågan är bara hur.Mera pengar till regionalpolitik, arbetsmarknadsinsatser och liknande ska säkert till, liksom en välkommen satsning på att underlätta integrationen av invandrare.Men först och sist handlar all samhällsutveckling om att människor har framtidstro för sig själva, sina barn, sitt land och vår gemensamma värld.Eller, för att uttrycka det med Göran Persson: Tillväxt växer ur samspel mellan trygga människor och en öppenhet för det nya.Politiska ledare kan göra mycket för det målet. Men de är ändå hjälplösa om inte vi vanliga medborgare förmår se bortom egen kortsiktig vinning och ta ansvar för oss själva och varandra.
Fler artiklar från Debatt