07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fortsätt att förnya, förbättra och utöka kristen närradio

I dagarna firar Närradion sitt 25-års jubileum. Det är mycket som har hänt i församlingarnas verksamhet och i samhället för övrigt. Det ställer krav på oss att så effektivt som möjligt nå ut med vårt budskap. Våra resurser är begränsade och därför har vi all anledning att vara kostnadseffektiva.När jag stod i spetsen för Smyrna Närradio kostade det arbetet vissa år 35 000 kronor inklusive min lön. Till detta kom investeringar i lokaler och teknik. Detta var möjligt genom den fantastiska insats som alla frivilligarbetare gjorde. Det var ett 90-tal personer som regelbundet arbetade med programproduktion, teknik, marknadsföring och uppföljning förutom 350 producenter av andaktsprogram. En stor lyssnarförening, där hälften inte var medlemmar av vår församling, gav ett icke föraktligt bidrag till närradions ekonomi.Verksamheten i våra församlingar har verkligen förändrats under de 25 år som ligger bakom. Annonseras det ett väckelsemöte kan man vara säker på att det är fråga om ett LP-möte, men om några är i behov av väckelsemöten så är det alla sovande pingstvänner. Tältkampanjer och friluftsmöten hör på många håll till en svunnen tid.Jag hör inte till de som tycker att allt var bättre förr. Det var säkert mycket som kunde ha gjorts bättre. Men det fanns hos många en önskan att nå så många som möjligt med frälsningens budskap. Därför blev vi väldigt inspirerade och tacksamma när möjlighet gavs att via radion nå vårt folk med dagliga sändningar. Jag önskar att vi som var med och startade  Närradion  kunde  förmedla något av denna inspiration som vi då kände. Jag myntade inför en närradiostämma för många år sedan ”Att göra en bra radio bättre”. De omkring 90 pingstförsamlingar som fortfarande sänder närradio skulle jag vilja uppmana att förnya, förbättra och helst utöka sändningarna.Vad närradion har betytt för våra avsidestagna vänner tror jag vi har svårt att fatta. Man måste själv ha blivit drabbad för att förstå. Församlingssystrar är en bristvara, sjukbesökare likaså. Några av våra trognaste offrare och förebedjare är de som inte längre orkar komma till våra gudstjänster. Möjligheten att nära följa församlingens verksamhet via radion kan ge dem motiv och inspiration att fortsätta sin tjänst. Många församlingar har i dag kontakt med sina medlemmar via nätet. En snabb undersökning skulle dock visa att det är en minoritet bland våra äldre som har tillgång till dator, men radio har alla.”Det var inget fel på vårt program, men vi nådde inte ut”. Det har jag vid många tillfällen hört upprepas som ett mantra efter en valförlust. Vårt program är överlägset bäst – det vet vi. Se då till att vi fortsätter att nå ut med det med alla till buds stående medel.
Fler artiklar från Debatt