06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skrik ut om tragedier bland flyktingbarn

Samtidigt med de fruktansvärda händelserna med gisslandramat i Ryssland som har utspelats framför våra ögon finns inom Sveriges gränser tragedier som nästan helt tystas ned. Jag tänker bland annat på de levande döda flyktingbarnen.Varför?Den oro, sorg och förtvivlan som föräldrar känner inför att deras barn ger upp och inte orkar leva längre är inte mindre än hos de ryska föräldrarna.Därtill kommer för flyktingbarnens föräldrar att deras röster tystas ned.Om Förintelsens offer under Hitlerregimen, där också romerna var med, uppmanas vi att tala nu 60 år och mera efter att dessa händelser utspelades. Samtidigt avvisar vi romer tillbaka till fortsatt förföljelse. Inga hörbara protester hörs i vårt land och ingen tar på sig ansvaret.Om detta må vi icke endast tala. Vi borde ropa och skrika ut vår förtvivlan och mana till åtgärder som kan rädda i tid
Fler artiklar från Debatt